A november 5-éninduló kiállítás címe utal a Szombathelyi Képtárban („Időn túl”) és a Nemzeti Galériában („A festmény ideje”) ren-dezett kiállításaikra is.

Ezek a transzcendenci-ára - vagyis a „hétköznapi valóságon” túlira - mutatás igényét fogalmazták meg. Emellett a sokat hangoztatott „kortársiasság” fogalmá-nak végiggondolását is szerették volna ösztö-nözni.
Ez a jelenlegi cím további tartalomként magában foglalja a láthatatlanságot: azt, hogy kétségtelenül tapasztaljuk az egyre kisebb társadalmi jelentőségét, marginalitássá válá-sát mindannak, ami ezt a „hétköznapi valósá-gon” túliságot igyekszik reprezentálni.


Kiállítók:
Horváth Krisztián, Kelemen Dénes, László Dániel,Lőrincz Tamás, Szabó Ábel, Utcai Dávid


Facebook esemény: link
Program leírása: link