Különleges ez az előadás több szempontból is!

Egyrészt, mert zeneszerzője, Alpár Balázs az előadás zenéjének témáit 14 évesen

szerezte, így szó sincs arról, hogy valamiféle felnőtt darabot próbálnánk a gye-

rekekre erőszakolni. Sokkal inkább egy, a gyerekek világát belülről ismerő zenemű

felcsendüléséről van szó. Fontos azonban megjegyezni, hogy a darab újrakom-

ponálását, áthangszerelését már érett és sikeres zeneszerzőként végezte el, így

a darab a klasszikus zene legmagasabb művészi kritériumainak kíván megfelelni.

Másrészt, különleges ez az egész estés előadás azért is, mert egy olyan árnyék-

színházi technikával készült, mellyel korábban nemigen találkozhatott a magyar

közönség. Ennek az árnyékszínházi technikának ugyanis az a lényege, hogy a szí-

nészek egy speciális maszk segítségével egy vetített háttér előtt mozognak. Így a

bábjáték, a vetítés és a színészet kölcsönösen kiegészítik egymást. Ennek köszön-

hetően az előadás egyszerre bír a színház és a film művészeti kifejezőeszközeivel,

egy olyan különleges látványvilágot eredményezve, amely egyrészt közel áll a gye-

rekek vizuális kultúrájához, ugyanakkor soha nem látott színházi élményt is jelent.

Harmadrészt, különleges ez az előadás abból a szempontból is, hogy a zene,

látvány és szöveg a zeneszerző, a szövegíró-rendező Tarr Ferenc és a látvány-

tervező Dobos Emőke szoros együttműködésének köszönhetően egymás-

sal párhuzamosan készült. Ennek köszönhetően az előadás három alkotóele-

me felváltva beszéli el a történetet. A zene alapvetően szimfonikus hangzású

klasszikus zenei műként, de sok helyen, mint aláfestő zene, effekt, könnyűzenei

számnak is beillő zenei epizód vagy éppen, mint filmzene funkcionál. A szöveg

élőbeszédhez közelítő verses narrációként mesél, míg az előadás látványa ani-

mációval, vetítésekkel kiegészített filmszerű képekben, melyeket professzioná-

lis bábszínészek segítenek életre kelteni. A végeredmény tehát bábozás, vetítés

és színészi munka összehangolt eredménye.

Közreműködik:

Zeneszerző: Alpár Balázs

Szövegíró: Tarr Ferenc

Szereplők: Kelenhegyi Olga Sára,

Kalmár Ákos, Molnár Gyuri

Mesélő: Lukácsházi Győző

Látványtervező: Dobos Emőke

Animáció, grafikai konzulens:

Tamás Iván

Vágó: Fenyvesi Kristóf

Rendező: Tarr Ferenc